1. Sklep jest własnością Joker.>> Kontakt GG: 2733271 STEAM: https://steamcommunity.com/id/waszz-pann/

2. Informacje o operatorze obsługującym usługi SMS znajdują się na dole w formularzu zakupu.

3. Zamówienia można składać przez cały czas, bez żadnych ograniczeń co do ich ilości. Są one realizowane automatycznie przez silnik sklepu. Należy pamiętać, aby nie używać polskich znaków w formularzu.

4. Złożenie zamówienia przez użytkownika jest wiążące dla administratora po otrzymaniu przez niego formularza oraz potwierdzenia dokonania płatności.

5. W przypadku problemów z otrzymaniem kodu zwrotnego SMSa, użytkownik zobowiązuje się do samodzielnej reklamacji u operatora obsługującego kody SMS .

6. W przypadku doładowania portfela poprzez przelew pieniędzy, administrator zobowiązuje się do doładowania konta użytkownika w ciągu 48h od otrzymania przelewu.

7. Użytkownik sklepu ma obowiązek podawać swoje prawdziwe dane w formularzu usługi. Zakazuje się wykupywania usługi "za kogoś".

8. Wszelka próba oszustwa bądź wymuszenia skutkuje odmową realizacji zlecenia bądź kasacją wykupionej usługi w przypadku późniejszego wykrycia nieuczciwości, czyli tym samym nieodwracalną stratą pieniędzy oraz banicją w sklepie, na forum i na serwerach.

9. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez użytkownika sklepu na serwerze, na którym użytkownik wykupił usługę i tego konsekwencji, użytkownikowi nie przysługuje prawo do zmiany parametrów usługi czy zwrotu pieniędzy.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w formularzu wynikające z niedokładności zamawiającego. Nie ma wówczas możliwości zwrotu pieniędzy użytkownikowi czy zmiany parametrów jego zamówienia.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie serwerów, ich czasowe niedyspozycje oraz błędy w działaniu skryptu sklepu. Gdy użytkownik nie może korzystać z tych powodów ze swojej usługi przez okres czasu dłuższy niż 48h, administrator zobowiązuje się do przedłużenia usługi o brakujący jej czas.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie sklepu oraz edycji niniejszego regulaminu w dogodnym dla niego momencie, jednakże zobowiązuje się jednocześnie do zamieszczenia informacji o nowym regulaminie.

13. Użytkownik, któremu usługa nie działa lub działa niepoprawnie, powinien złożyć reklamację. Przedtem jednak obowiązkowo powinien zapoznać się z FAQ. Jeżeli administrator wykryje brak znajomości regulaminu bądź FAQ przez składającego reklamację, nie rozpatrzy on jej.

14. Użytkownik jest zobowiązany wykupywać usługi na jednym serwerze na jeden rodzaj zapisu i te same dane na jeden nick/SID/IP. Podając inne dane lub wybierając inny zapis w dwóch zamówieniach na tym samym serwerze, usługa nie będzie działać - administrator nie jest zobowiązany do poprawy parametrów zamówienia.

15. Prawo do podjęcia decyzji w przypadku problemów nieokreślonych w tym regulaminie przysługuje administratorowi.

16. Korzystając ze sklepu, akceptujesz jednocześnie cały powyższy regulamin.